sliczniusia

27 tekstów – auto­rem jest sliczniusia.

ironiczne...
jes­tes ko­bieta z za­sada­mi, kto­rym sa­ma spros­tac nie mozesz 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 grudnia 2010, 17:43

gdy­by do­lozo­no lis­te z ran­kingiem "mys­li", kto­re zeb­ra­ly naj­wiecej mi­nusow na pew­no by­labym w czo­low­ce, mo­ze na­wet na 1szym miej­scu!
________________

..nic na to nie po­radze, ze sta­ram sie do­pat­rzec po­zytyw­nosci tam gdzie na pew­no jej nie ma -) 

myśl
zebrała 19 fiszek • 10 grudnia 2010, 05:05

nie podzi­wu szu­kam, lecz zrozumienia!
________________________________ 

myśl
zebrała 25 fiszek • 9 grudnia 2010, 15:49

z okaz­ji Swiat Bo­zego Na­rodze­nia swoim Wro­gom ofiaru­je wy­bacze­nie, Prze­ciw­ni­kom to­leran­cje, Przy­jaciolom sza­cunek, Rodzi­nie ser­ce,... so­bie zas ofiaruje..........spokoj 

myśl
zebrała 12 fiszek • 8 grudnia 2010, 15:33

O milosci

do­poty mi­losc nad wszys­tkim go­ruje, do­poki ser­ce z ro­zumem nie wo­juje -:) 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 grudnia 2010, 17:59

chciec nie zaw­sze znaczy moc,
moc nie zaw­sze znaczy potrafic... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 3 grudnia 2010, 03:08

......bo praw­dy to naj­czes­ciej sa trzy: two­ja, mo­ja i ta po srodku... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 grudnia 2010, 17:55

za­lez­nosc pun­ktu widzenia

pun­kt widze­nia jest wzgled­ny i za­lezy tyl­ko od te­go w kto­rym miej­scu jest two­ja dupa 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 grudnia 2010, 16:38

Zy­cie wca­le nie mu­si byc trud­ne i prob­le­matyczne....moz­na zyc cie­szac sie by­le czym i nie sta­wiac so­bie na drodze wy­sokich pop­rzeczek do przes­kocze­nia; za­miast dziesieciobo­ju za­liczyc zwyk­ly bieg na 1000 met­row, bo i tak przed kaz­dym z nas ta­ka sa­ma me­ta - smierc 

myśl
zebrała 5 fiszek • 29 listopada 2010, 06:57

Ana­liza Mi­los­ci :
To co praw­dzi­we dzis, jut­ro byc nie musi. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 27 listopada 2010, 08:22

sliczniusia

Rozmyslajac nad swoja przecietnoscia, doszlam do wniosku, ze przecietnosc jest strasznie podla! Jestem ANI. ANI glupia ANI madra ANI brzydka ANI piekna ANI biedna ANI bogata ANI beztalencie, ANI utalentowana Po prostu jestem przecietna “srednia homo sapiens” ANI ................................................... Dzis jest nowy dzien, wczoraj nalezy do przeszlosci........sloneczny dzien, taki perfekcyjny ANI za goraco ANI za zimno!!! Dlatego tez dzisiaj mysle, ze istnienie ANI moze czasami byc perfekcja!!!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sliczniusia

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność